Košík

Unikátní funkce vah TANITA

TANITA funkce

 

Tělesné analyzátory vám pomohou nahlednout do klíčových zdravotních ukazatelů, které vám umožní sledovat dopad změny vašeho životního stylu. Naučíte se tak poznávat své vlastní tělo a můžete se tak ujistit, že jste zvolili zdravý způsob stravování, či diety podle výsledků, které Vám tělesný analyzátor TANITA naměří a z nich vycházet dále do budoucna! Můžete tak předejít zdravotním onemocněním s nadváhou, obezitě apod. Osobní váhy TANITA patří už řadu let ke špičce v měření a analýze složení těla.

  

tělesný tukProcento tělesného tuku

Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.

 

tanita tělesná vody

Procento celkové tělesné vody

Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.

 

tanita viscelární tukHodnota útrobního viscelárního tuku

Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuku je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.

 

tanita BMRBazální metabolická spotřeba (BMR)

BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).

 

tanita DLCDenní příjem kalorii (DCI)

DCI = BMR x úroveň aktivity. Hodnota vykazuje doporučené množství denního kalorického příjmu pro zachování shodné celkové tělesné hmotnosti pro následujících 24 hodin. DCI je součet kalorií bazálního metabolismu a kalorické spotřeby při běžné denní aktivitě a termogenezi (trávení, absorbce, ....). 

 

tanita-metabolicky vekMetabolický věk

Spočívá na základě BMR určí jakému zhruba věku náleží metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že je nutné zlepšit bazální metabolismus. Funkce je jen u vybraných modelu vah Tanita, které mají věkové rozhraní od 12 do 50, či do 90 let. 

 

tanita-svalová hmotaSvalová hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

 

tanita-kostni hmotaKostní hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vyvinu silnějších a zdravějších kostí.

 

     

 Kvalita svalů

Indikuje kvalitu sválů, která se mění v závislosti na faktorech jako jsou věk a kondice. Svaly mladých lidí a lidí, kteří pravidelně cvičí, jsou většinou v dobrém stavu.Stav svalů se zhoršuje s přibývajícím věkem nebo pokud pravidelně necvičíme.

 

Skóre svalů 

Je indikátor množství svalové hmoty, je hodnocena u lidí starších 18 let. Čím vyšší skóre, tím vice svalové hmoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro nanalezení váhy s konkrétními funkcemi doporučujeme použít  FILTR PRODUKTŮ