Košík

Jak váhy TANITA měří

tanita,jak to funguje

Všechny Váhy Tanita používají pokročilou technologii Bio-impedanční analýzy. Když se postavíte na váhu, budou vaše chodila stát na 4 kovových elektrodách a velmi nízký, elektrický signál bude odeslán skrz vaše chodila a břišní dutinu. U některých modelů budete mít 4 elektrody, které vedou signál skrz vaše ruce před hrudní a břišní část do vašich chodidel. Signál prochází velmi rychle přes vodní prostředí ve vašich svalech, ale naráží na odpor při setkání s tukovou tkání, která obsahuje vody daleko méně. Tento druh odporu se nazývá „impedance“,která Vám naměří hodnoty vašeho těla pomocí věděckých validovaných rovnic. V závislosti na přístroji trvá analýza vašeho těla méně jak 30 vteřin.

 

Co je TANITA multifrekvenční BIA technologie?

Tato technologie dokáže měřit impedanci na různých frekvencích. Nižší frekvence měří impedanci přes vnější buněčné membrány, zatímco vyšši frekvence jsou schopné proniknout buněčnou membránou. Měřením impedance na obou frekvencích je možné odhadnout množství extracelulární vody (ECW) a intracelulární vody (ICW) a celkové tělesné vody. Tyto informace jsou nezbytné pro určení zdravotního stavu a případných rizik, jako je dehydratace organismu, či edém. Doplňující frekvence poskytují vyšší úroveň přesnosti s jednotlivými snímači.

 

Proč je TANITA technologie nejpřesnější a nejspolehlivější?

Rozsáhlý výzkum ukázal, že přesná měření u složení těla jednotlivce může být určeno pouze díky algoritmu složeného z mnoha faktoru dohromady. Jako je pohlaví, věk, výška, hmotnost a dat impedance. Díky testování a mnoha pokusu se povedlo skloubit dvě metody měření DEXA, které funguje na principu rezonance a hydrostatickému měření UWW. Výsledky jsou publikovány v mezinárodních lekařských časopisech. Navíc studia Tanita byly používaýny ve stovkách nezávislých výzkumů a studií po celém světě.

 

tanita dexa

Zde je přehled nejběžnějších metod na odhad tělesného tuku v těle: 

DEXA(Dual energy X-ray absorpciometrie)

V dnešní době je tato metoda považována za zlatý standard v oblasti spolehlivosti, přesnosti a skutečnosti, že je založená na třech hodnotách (tuk, svaly, kosti) na rozdíl od dvou (tuk a svaly) jako je tomu tak v mnoha jiných přístrojích na měření tělesného tuku ( včetně hydrostatického vážení). Veškeré údaje jsou zjišťovány v jednom skenování. Během skenování musí být člověk 10-20 min nehybný a používá se především ve výzkumných střediscích.

 

tanita hydroHydrostatické vážení

Tato metoda je poměrně přesná, pokud je postup správný a je považována za tzv. „zlatý standard“. Princip je založený na schopnosti vytlačit všechen kyslík z plic, zatímco je osoba ponořena v nádrži s vodou. Částečný kyslík zůstane v plicích vždy, díky čemuž jsou výsledky ovlivněné. Výsledky pak nejsou zcela objektivní. V klinických podmínkách se tento postup opakuje několikrát a z výsledků se následně vypočítá průměr. Proces je nákladný a zdlouhavý a z tohoto důvodu je tato metoda vhodnější pro výzkumné studie.

 

Konvenční BIA

Tato metoda se nazývá „metoda bioelektrické impedance“, která používá velmi malý elektrický signál k měření tukových zásob v těle. Princip je prostý, tuková tkáň obsahuje oproti svalům více vody a díky tomu má tuková tkáň daleko větší odpor signálu než-li svaly. Klasická metoda BIA je správná, i když ne tak praktická jako u metody TANITA BIA. Důvod je v různém umístění elektrod a poloze uživatele. Tento postup je vhodnější spíše pro ordinace, či kliniky. Většina výrobců konvenčních BIA používá hydrostatické vážení jako referenční metodu.

 

Tanita BIA

Jedná se o metodu velmi přesnou a její výsledky jsou spjaty s metodami DEXA(referenční metoda pro Tanita BIA) a metodou hydrostatickou. Za stálých podmínek je měření velmi stabilní. Náklady na zařízení není nákladné, což dělá z metody Tanita BIA dosti výhodnou a uznávanou metodu, kterou si každý může snadno vyzkoušet a používat doma. Celý postup trvá méně jak 60 vteřin a není potřeba žádná školení.

 

Měřítko BIAtanita meritko

Tato metoda je velmi snadná, nenákladná a hlavně přenosná. Nicméně výsledky nemusí být nejpřesnější. Vše záleží na schopnostech technika a místa měření. Levnější modely prodávány pro domácí používání mají obvykle menší přesnost, než ty které jsou akreditované technikem. Uživatelé považují tento způsob měření za příliš invazivní a nepříjemné z hlediska správného použití přes kůži.

 

 

 

NIR (Near infra-red)

Tato metoda funguje tak, že vaši tkán prozkoumají optické sondy v různých místech na těle. V dnešní době je tato metoda velmi populární, kvůli své jednoduchosti, rychlosti, neinvazivnosti a ceně. Nicméně i přesto se ve studiích s obézními a hubenými uživateli vyskytly chyby ve výsledcích a tudíž jsou pocity z této metody zatím spíše smíšené a předmětem dalších výzkumů.

 

Systém BMI (body mass index)tanita bmi

Tyto produkty jsou levnější, ale také mnohem méně přesné. BMI je obecný matematický výpočet odvozený z výšky a tělesné hmotnosti jedince. BMI rovnice neměří přímo množství tělesného tuku, vody atd., ale lze předpokládat, že čím vyšší je BMI, je vyšší % tělesného tuku. Rostoucí výzkum jasně ukazuje, že BMI je nepřesný v 25 % - 30 % případů , neboť nerozlišuje mezi svaly a tukem. Tato nepřesnost se zvyšuje, pokud uživatel má atletickou postavu, nebo se jedná o dítě.