Košík

Základní pojmy

Procento tělesného tuku

procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny. (platí pro věk 5-99)

tanita tuk

 

Uvedená tabulka ukazuje rozsahy pro zdravý tělesný tuk:

Hodnoty tělesného tuku pro režim Standard-dítě-1,2

Hodnoty tělesného tuku pro režim Standard-dospělý-3,4

 

  • 1)Tělesný tuk referenčních křivek zaměřené na děti v BMJ (British Medical Journal) Návrh 1-AMP 19.června 2004(Dr.Andrew)
  • 2)Gallagher D et al.Am J klin Nutr 2000, 72:694-701. Zdravé procento tělesného tuku se pohybuje: přístup k vypracování pokynů na základě indexu tělesné hmotnosti.
  • 3)Na základě NIH/WHO BMI pokynů.
  • 4)Jak uvádí Gallagher, et al,v NY Obesitly Research Center. Chcete-li určit procento tělesného tuku, který je vhodný pro vaše tělo,poraďte se se svým lékařem.

 

 

 

 

tanita tuk

Rozmezí zdravého tělesného tuku-Healthy range indicator

Vaš tělesný analyzátor automaticky porovnává hodnoty podílu tělesného tuku se zdravou hodnotou tělesného tuku. Po vypočtení hodnoty podílu tělesného tuku bude blikat černý pruh podél spodní části displeje, identifikuje do kterého rozmezí spadá rozsah tělesného tuku pro váš věk a pohlaví.

 

Hodnota útrobního (viscelárního) tuku

Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuku je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost i procento tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se mění místo pro ukládání tuku a tuk se čím dál víc ukládá v oblasti břicha, obzvlášť u žen v menopauze. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí (srdečních chorob, vysokého krevního tlaku, nástup diabetu typu 2 atd.) Tělesné analyzátory Tanita hodnotí množství útrobního tuku ve stupnici od 1-59: (platí pro věk 18-99)

 

HODNOTA 1-12 0 : Hodnota vašeho útrobního tuku je ve zdravém rozmezí, kontroluje ji nadále, zda zůstává v tomto rozmezí.

 

HODNOTA 13-59 + : Hodnota vašeho útrobního tuku je zvýšená, upravte svůj životní styl změnou stravovacích návyků nebo zvýšením tělesné aktivity.

 

POZNÁMKA:

  • i při nízkém procentu tělesného tuku můžete mít zvýšené množství útrobního tuku

  • -přesnou diagnozu stanoví lékař

 

Procento celkové tělesné vody

tanita voda pojmyProcento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu. Při správném množství vody v těle si zajistíte funkci tělesných procesů a snižuje riziko vzniku souvisejících zdravotních problémů. Hladina vody v těle přirozené kolísá během dne a noci. Vaše tělo má tendenci k dehydrataci po dlouhém nočním spánku a tam jsou rozdíly v rozložení tekutin mezi dnem a nocí. Přejídání se, nadměrná konzumace alkoholu, menstruace, nemoci, cvičení a koupání mohou způsobit změny v úrovni vaší hydratace. Vaše hodnoty tělesné vody by měly sloužit jako vodítko a neměly by být použity k určení vaší absolutní doporučené celkové tělesné vody v procentech. Je důležité se podívat na dlouhodobé změny v celkovém procentu tělesné vody a udržovat konzistentní, zdravé procento celkové tělesné vody. Pití velkého množství vody v jednom sezení nezmění okamžitě hladinu vody. Ve skutečnosti se zvýší hodnota vašeho tělesného tuku vzhledem k dalšímu přibývání na váze. Prosím sledujte všechny hodnoty v průběhu času. Každý jedinec se liší, ale přibližná linie průměrné celkové tělesné vody se pohybuje v procentech pro zdravého dospělého mezi těmito hodnotami: ženy: 45-60%, muži: 50-65%, (platí pro věk 18-99)

zdroj: na základě Tanita interního výzkumu. Poznámka: procento celkové tělesné vody bude spíše klesat, pokud se procento tělesného tuku zvyšuje. Osoba s vysokým procentem tělesného tuku může mít nižší než průměrné procento vody v těle. Jestliže jste snížil množství tělesného tuku, mělo by se procento celkové tělesné vody postupně přiblížit uvedeným rozmezím. 

 

Bazální metabolická spotřeba (BMR)

Co je BMR? Množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.). Přibližně 70% za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR=přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzivnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie a spalujete kalorie klidně i ve spánku. Studiem zdravých jedinců vědci zjistili, že jak lidé stárnou, jejich metabolismus se mění. Bazální metabolismus se zvyšuje s přibývajícím věkem dítěte. Po vrcholu věku 16 nebo 17 postupně začíná klesat. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku a snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší. (platí pro věk 18-99)

tanita bmr

 

Jak tělesný analyzátor TANITA počítá BMR? Základní způsob výpočtu bazálního metabolismu BMR je rovnice pomocí váhy a věku. Tanita provedla důkladný výzkum vztahu BMR a tělesný analyzátor dává mnohem přesnější a osobní výsledky pro uživatele založené na měření impedance. Tato metoda byla lékařsky validována použitím nepřímé kalorimetrie (kalorimetrie se zabývá měřením energetických požadavků organismu a stanovením energetické hodnoty potravin).

 

 

Denní příjem kalorii (DCI)

"Denní příjem kalorií (DCI)," je součtem kalorií bazálního metabolismu, denní aktivity metabolismu (včetně denních aktivit domácí práce) a stravou vyvolaná termogeneze (energie používané ve spojení s trávením, absorpcí, metabolismem a další činností jídla). To je odhad toho, kolik kalorií můžeme spotřebovat během příštích 24 hodin pro udržení aktuální hmotnosti (Platí pro věk 18-99).

 

Jak monitor tělesné kompozice měří DCI?

DCI=BRM x úroveň aktivity

ÚROVEŇ AKTIVITY:

 

 

1

2

3

žena

1,56

1,64

1,82

muž

1,55

1,78

2,1

 

 

Metabolický věktanita hubnuti

Spočívá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk. Funkce je jen u vybraných modelu vah Tanita, které mají věkové rozhraní od 12 do 50, či do 90 let. Nižší věk než 12 se na displeji zobrazí „12“, vyšší než 50 (případně 90) se na displeji zobrazí „50“ (případně „90“).

 

Svalová hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalová hmota zobrazuje obsah kosterního svalstva, hladké svaloviny (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie. Jak se vaše svalová hmota zvyšuje, vaše energetická spotřeba se zvyšuje a pomáhá snížit přebytek tělesného tuku a zhubnout zdravým způsobem, (platí pro věk 18-99).

TANITA TABULKA

 

Co je hodnocení somatotypu-physique rating?

Tato funkce porovnává složení vašeho těla- konkrétně tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku a vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když se vaše hmotnost nemění, může se měnit Vaše svalová hmota či podíl tělesného tuku, což zlepšuje váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění. Každý člověk by si měl sám určit cíl pro fyzickou kondici a sestavit si vlastní jídelníček a fitness program.

 

 

 

Výsledek

Somatotyp

Vysvětlení

 

1

 

Skrytá obezita

Trochu obézní

Tato osoba se zdá, že má zdravé tělo typem založené na fyzický vzhled, ale má vysoké % tělesného tuku s nízkou úrovní svalové hmoty.

 

2

 

Obezita

Středně obézní

Tato osoba má vysoké % tělesného tuku s mírným množstvím svalové hmoty.

 

3

 

Pevně stavěné

Hodně obézní

Tato osoba má vysoké % tělesného tuku s mírným množstvím svalové hmoty.

 

4

 

Málo pohybu

Málo svalů a průměrné % tělesného tuku

Tato osoba má průměrné % tělesného tuku a méně než průměrnou úroveň svalové hmoty.

 

5

 

Standard

Průměrné svaly a průměrné % tělesného tuku

Tato osoba má průměrné hodnoty tělesného tuku i svalové hmoty.

 

6

 

Standardně svalnatý

Hodně svalnatý a průměrné % tělesného tuku (sportovec)

Tato osoba má průměrné % tělesného tuku a víc než průměrnou úroveň svalové hmoty.

 

7

 

Hubený

Málo svalů a málo tuku

Nižší než průměrné % tělesného tuku i svalové hmoty.

 

8

 

Hubený a svalnatý

Hubený a svalnatý (sportovec)

Tato osoba má nižší normální % tělesného tuku než je průměr a dostatek svalové hmoty.

 

9

 

Hodně svalnatý

Hodně svalnatý (sportovec)

Tato osoba má nižší % tělesného tuku než je průměr, i když má nadprůměrné množství svalové hmoty.

 

Kostní hmota

Tato funkce ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vyvinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité dlouhodobě rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a pravidelnou dostatečnou tělesnou aktivitou. Lidé, kteří mají obavy z onemocnění kostí, by měli navštívit svého lékaře. Pacienti, kteří trpí osteoporozou nebo jejich kosti mají nižší hustotu způsobenou vyšším věkem, nízkým věkem, těhotenstvím, hormonální léčbou nebo jinými příčinami, nezískají měřením na této váze přesný údaj o množství kostní hmoty. Průměrné hodnoty kostní hmoty pro osoby 20 až 40 let, které mají nejvyšší obsah kostí v hmotnosti, (platí pro věk 18-99).

 

PRŮMĚRNÝ "ODHAD KOSTNÍ HMOTY":

ŽENY

Celková hmotnost

Méně než 50 kg

50-75 kg

Více než 75 kg

Hmotnost kostí

1,95 kg

2,4 kg

2,95 kg

MUŽI

Celková hmotnost

Méně než 65 kg

65-95 kg

Více než 95 kg

Hmotnost kostí

2,66 kg

3,29 kg

3,65 kg

 

Starší osoby, ženy během menopauzy, či lidé na hormonální terapii, by měli "odhad kostní hmoty" brát s rezervou a brát hodnoty jen pro referenční účely. Jedná se o statistické hodnoty určené na základě korelace s beztučnou hodnotou (tkáně jiné než tuk). "Odhad kostní hmoty" nedává přímé výsledky o tvrdosti nebo pevnosti kostí nebo rizika zlomenin. Pokud máte obavy doporučujeme se poradit s odborným lékařem.