Košík

Optimální složení těla

Lidské tělo je velmi důmyslný mechanismus na který můžeme nahlížet z pohledu anatomického, či chemického. Z pohledu anatomického lze tělo dělit na složky svalové, kosterní, tukové, vnitřní orgány apod. Zatímco z pohledu chemického na složky vody, glykogenu, tukových zásob, bílkovin, minerálních látek a další.

tanita_slozeni_tela

Podstatné je si uvědomit, že lidské tělo je organismus, který se skládá z určitého poměru prvků a jejich poměr ovlivňuje vaši kondici a samozřejmě i výsledky vašeho tréninku, diety, či nabírání svalové hmoty. Každý je individualita a všechny tabulky ukazují čistě průměrné hodnoty a díky našim tělesným analizátorům TANITA Vám pomůžeme se lépe zorientovat ve Vašem těle a postupovat rychleji a efektivně k vašim cílu. Nicméně kromě poměrů jednotlivých prvků ve vašem těle rozhoduje samozřejmě % tělesného tuku v těle. 

tanita_slozeni_tela

 

Procento tělesného tuku a svalové hmoty se liší v závislosti na pohlaví a druhu sportu, proto by měl tento poměr pro každého být stanoven individiálně. Procento tělesného tuku je vzhledem k celkové hmotnosti dosti důležitý faktor z hlediska zdravého životní stylu a díky pravidelnému tréninku můžete měnit poměr svaly x tuk aniž by se vaše hmotnost změnila. Celková změna ovlivní samozřejmě i množství tělesné vody a vašeho bazálního metabolismu. Mimo trénování je rozhodující samozřejmě i správná strava. Díky tomuto pozorování a využívání průběhu změn vaši hmotnosti, mužete tak dosáhnout skvělých výsledků zdravě a bezpečně!

Průměrný rozsah tukové tkáně u mužů představuje okolo 10 až 20 %, u žen je podíl tukové tkáně vyšší vyšší 18 – 28 %. S věkem podíl tuku stoupá.

Svalová hmota zobrazuje obsah kosterního svalstva, hladké svaloviny (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie. Jak se vaše svalová hmota zvyšuje, vaše energetická spotřeba se zvyšuje a pomáhá snížit přebytek tělesného tuku a zhubnout zdravým způsobem

 

Optimální zasoupení základních složek v těle:tanita_slozeni_tela

Základní složkyMužiŽeny
Voda 62,4 % 56,5 %
Minerální látky 5,8 % 5,3 %
Svalovina 16,5 % 15,2 %
Tělesný tuk 15,3 % 23,0 %
Celkové zastoupení 100 % 100 %

 

 

Doporučené procentuální zastoupení tělesného tuku u mužů a žen v závislosti na věku:

Věk

< 30

30 – 50

> 50

ženy

14 – 21 %

15 – 23 %

16 – 25 %

muži

9 – 15 %

11 – 17 %

12 – 19 %

 

 

 

 

 

 

Přehled % tuku v těle

tanita_tuk

 

tanita_svaly

 

Obsah bílkovin a podobných organických sloučenin tvoří u průměrného mladého muže přibližně 18% jeho celkové hmotnosti, u minerálních látek je to asi 7%, u tuků 15% a u vody přibližně 60%. Podíl intracelulárních tělesných tekutin tvoří asi 40% u extracelulárních je to cca 20%. U žen je tento podíl nižší, ale ztráty vody s věkem jsou u mužů daleko vyšší. U žen je ztráta tekutin mezi 20-60 rokem přibližně o 5%, ale u mužů je tato ztráta přibližně kolem 9%. 

 

 

Procento celkové tělesné vody

tanita_voda

Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu. Při správném množství vody v těle si zajistíte funkci tělesných procesů a snižuje riziko vzniku souvisejících zdravotních problémů. Hladina vody v těle přirozené kolísá během dne a noci. Vaše tělo má tendenci k dehydrataci po dlouhém nočním spánku a tam jsou rozdíly v rozložení tekutin mezi dnem a nocí. Přejídání se, nadměrná konzumace alkoholu, menstruace, nemoci, cvičení a koupání mohou způsobit změny v úrovni vaší hydratace. Vaše hodnoty tělesné vody by měly sloužit jako vodítko a neměly by být použity k určení vaší absolutní doporučené celkové tělesné vody v procentech. Je důležité se podívat na dlouhodobé změny v celkovém procentu tělesné vody a udržovat konzistentní, zdravé procento celkové tělesné vody. Pití velkého množství vody v jednom sezení nezmění okamžitě hladinu vody. Ve skutečnosti se zvýší hodnota vašeho tělesného tuku vzhledem k dalšímu přibývání na váze. Prosím sledujte všechny hodnoty v průběhu času. Každý jedinec se liší, ale přibližná linie průměrné celkové tělesné vody se pohybuje v procentech pro zdravého dospělého mezi těmito hodnotami: ženy: 45-60%, muži: 50-65%, (platí pro věk 18-99)

Procento celkové tělesné vody bude spíše klesat, pokud se procento tělesného tuku zvyšuje. Osoba s vysokým procentem tělesného tuku může mít nižší než průměrné procento vody v těle. Jestliže jste snížil množství tělesného tuku, mělo by se procento celkové tělesné vody postupně přiblížit uvedeným rozmezím. 

 

Rozložení celkového obsahu vody v těle v % : 

tanita_obsah_vody

  

Obsah celkové tělesné vody ve vztahu věk/pohlaví:

VĚK

MUŽ

ŽENA

10 - 18 LET

59 %

57 %

18 - 40 LET

61 %

51 %

40 - 60 LET

55 %

47 %

NAD 60 LET

52 %

46 %

 

Optimální složení těla je pro mnoho sportů rozhodujícím faktorem. Správné tělesné parametry jsou charakterizovány délkou, šířkou, obvodem apod. Zátěž vyvolaná při sportu může samozřejmy tyto parametry ovlivnit, jako rozvojem svalové hmoty, či redukcí tukových zásob. Stavba je ovlivněna také somatotypem postavy, každý somatotyp má určité přednosti pro určitý sport. Je známé rozdělení do tří základních kategorií: endomorfní postava, mezomorfní postava a ektomorfní postava. 

tanita-somatotyp

 

Kostní hmota

Kosterní hmota ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vyvinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité dlouhodobě rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a pravidelnou dostatečnou tělesnou aktivitou. Lidé, kteří mají obavy z onemocnění kostí, by měli navštívit svého lékaře. Pacienti, kteří trpí osteoporozou nebo jejich kosti mají nižší hustotu způsobenou vyšším věkem, nízkým věkem, těhotenstvím, hormonální léčbou nebo jinými příčinami, nezískají měřením na této váze přesný údaj o množství kostní hmoty. Průměrné hodnoty kostní hmoty pro osoby 20 až 40 let, které mají nejvyšší obsah kostí v hmotnosti.

 

 

PRŮMĚRNÝ "ODHAD KOSTNÍ HMOTY":

ŽENY

Celková hmotnost

Méně než 50 kg

50-75 kg

Více než 75 kg

Hmotnost kostí

1,95 kg

2,4 kg

2,95 kg

MUŽI

Celková hmotnost

Méně než 65 kg

65-95 kg

Více než 95 kg

Hmotnost kostí

2,66 kg

3,29 kg

3,65 kg

 

Starší osoby, ženy během menopauzy, či lidé na hormonální terapii, by měli "odhad kostní hmoty" brát s rezervou a brát hodnoty jen pro referenční účely. Jedná se o statistické hodnoty určené na základě korelace s beztučnou hodnotou (tkáně jiné než tuk). "Odhad kostní hmoty" nedává přímé výsledky o tvrdosti nebo pevnosti kostí nebo rizika zlomenin. Pokud máte obavy doporučujeme se poradit s odborným lékařem.

 

Metoda BMI

BMI je obecný matematický výpočet odvozený z výšky a tělesné hmotnosti jedince. BMI rovnice neměří přímo množství tělesného tuku, vody atd., ale lze předpokládat, že čím vyšší je BMI, je vyšší % tělesného tuku. Rostoucí výzkum jasně ukazuje, že BMI je nepřesný v 25 % - 30 % případů , neboť nerozlišuje mezi svaly a tukem. Tato nepřesnost se zvyšuje, pokud uživatel má atletickou postavu, nebo se jedná o dítě. Jedná se o nejklasičtější metodu na aktuální fyzický stav jedince, ale také velmi nepřesný ve své podstatě, je využívám opravdu jen k hrubému odhadu. Více o různých metodách měření a funkcích vah Tanita se dozvíte v tomto článku.

 

Tabulka BMI podle hmotnosti/výšky, Tabulka podle pohlaví/obvod pasu:

BMI