Košík

TANITA MC-780 MA

16. 09. 2014

Multifrekvenční segmentální analyzátor TANITA MC-780 MA, splňuje náročné evropské normy pro zdravotnictví Medical Device Directive 93/42/EEC a pro váhy Non Automatic Weighing Instruments European Directive 90/384/ EEC, které jsou v ČR jako Zákon 123/2003 Sb. o zdravotních prostředcích a Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. pro váhy s neautomatickou činností.