Košík

Tělesný analyzátor s možností ukládání a zpracování dat v PC

15. 12. 2013

BC-601 je vybavena slotem s SD kartou, měřené údaje dokáže přenést v souborech typu CSV. Tyto dále zpracovává "tovární" software TANITA BODYVISION (instaklační soubory tohoto SW jsou umístěny na SD kartě). V softwaru je možné registrovat až 8 uživatelů, k nim je možné přenášet změřené hodnoty i pro potřeby dlouhodobých statistik, naměřené hodnoty tak lze porovnávat. K BC-601 je možné používat i software Gmon Standart, přímý export dat s SD karty je závislý na typu operačního systému i dalších parametrech PC včetně instalovaných programů (office). Zaručeně funkční je jako u k jiných modelů běžný ruční přenos dat. 

Stejně jako model TANITA BC-545 je i BC-601 založena na nejnovější technologii a výzkumu vah s tělesnou analýzou. Tanita vytváří novou generaci produktů, které poskytují osobní, hloubkový a přesný údaj.

Osobní digítální váha TANITA BC-601 je funkčně shodná s modelem TANITA BC-545N, měří tedy stejné níže uvedené hodnoty, některé z nich dokáže dále rozdělit do 5 segmentálních hodnot, vzhledem k tomu že je vybavena 4 nožními a 4 ručními elektrodami.