Košík

Nejčastější dotazy

Kdo může používat analyzátor Tanita?

tanita-kdo má používat?

Tento tělesný analyzátor je určen pro dospělé ve věku 18-99 let. Děti ve věku 5-17 let mohou použít monitor pouze pro určení hmotnosti a procenta tělesného tuku a ukazatel zdravého rozmezí tělesného tuku, ostatní prvky se dětem nezobrazují. Tento analyzátor je také vybaven režimem Atlet pro dospělé s atletickým tělesným typem. Tanita definuje jako Atleta osobu s intenzivní fyzickou aktivitou cca 10 hodin týdně a klidovou srdeční frekvencí 60 tepů za minutu nebo méně. Jednotlivci, kteří sportovali řadu let, ale v současné dob vykonávají fyzickou aktivitu méně než 10 hodin týdně, mohou také použít režim Atlet. Těhotné ženy by měly používat pouze funkci samotné vážení. Všechny ostatní funkce, nejsou určeny pro těhotné ženy. Tělesný analyzátor Tanita je určen pouze pro domácí použití. Tento přístroj není určen pro profesionální použití včetně nemocnic, lékařské nebo fitness centra, není vybaven odpovídající specifikací nezbytnou pro časté zatížení. Použitém v profesionálním zařízení se zruší platnost záruky. Produkt poskytuje informace pouze pro informační účely. Tento produkt není určen k diagnoze nebo ošetření žádné nemoci, či abnormality. Prosím, poraďte se se svým lékařem o všech dotazech nebo připomínkách týkajících se Vašeho zdraví.

 

tanita-analyzatorProč tělesný analyzátor Tanita?

Tělesné analyzátory jsou určeny pro zdravější život tím, že vám pomohou nahlednout do klíčových zdravotních ukazatelů, které Vám umožní sledovat dopad změny vašeho životního stylu: podívejte se na dopad změn ve stravě na těle, aby jste se ujistili, že jste zvolili zdravý způsob diety. Jemně dolaďte fitness program sledováním dosaženého pokroku svalové hmoty a bazálního metabolismu. Sledujte úroveň útrobního tuku, který by mohl být rizikový faktor pro rozvoj diabetu 2. typu a / nebo srdečního onemocnění. Stanovte si cíl pro vaši postavu a sledujte pokrok při Vašem fitness programu nebo dietě.

 

tanita jak analyzator pracuje?

 

Jak analyzátor pracuje?

Tělesný analyzátor Tanita stanoví složení těla pomocí Bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Bezpečné, nízkoúrovňové elektrické signály projdou tělem přes patentované chodidlové senzory na platformě analyzátoru Tanita. Signál prochází snadně tekutinou ve svalech a dalších tkáních, ale naráží na odpor, když projde tělesným tukem, který obsahuje málo tekutin. Tento odpor se nazývá impedance. Hodnoty impedance jsou pak z lékařského hlediska prozkoumány a dosazeny do matematických vzorců pro výpočet složení těla.

 

tanita2

 

Kdy je nejlepší čas pro použití tělesného analyzátoru?

Hladina vody v těle přirozeně kolísá během dne a noci. Veškeré významné změny v tělesné vodě mohou ovlivnit hodnoty složení Vašeho těla, například tělo má tendenci k dehydrataci po dlouhém nočním spánku, takže pokud se změříte ihned ráno, vaše hmotnost bude nižší a podíl tělesného tuku vyšší. Snězení velkého jídla, pití alkoholu, menstruace, nemoci, cvičení a koupání může také způsobit změny v úrovni hydratace. Chcete-li získat nejspolehlivější hodnoty, je důležité používat tělesný analyzátor v souladu s denní dobou za konzistentních podmínek. Doporučujeme měřit před večerním jídlem.

 

Metoda BIA

Tanita tělesný analyzátor / váhy používají BIA (bioelektrické impedance analýza) techniku. Tato metoda je bezpečná, kdy nízká úroveň elektrického signálu projde tělem. Signál obtížně prochází v tělesném tuku, ale snadno protéká vodou ve svalu a dalších tělesných tkání. Obtíže, s nimiž signál protéká látkou se nazývá impedance. Takže, na čím více odporu nebo impedance signál narazí, tím vyšší výsledek tělesného tuku.

 

tanita logo pojmy

Vysvětlení principu produktů Tanita se segmentální analýzou (analýza horních dolních končetin zvlášť)

Tanita vyvinula přesný segmentální analyzátor složení těla, která koreluje se zlatým standartem, DEXA, duální energie rentgenové absorpční fotometrie. Tanita může nyní analyzovat rozložení tělesného tuku, jakož i svalů v těle. Pomocí tohoto monitoru segmentální složení těla lze stanovit % tuku v těle a svalové hmoty v pravé paži, levé paži, pravé noze, levé noze zvlášť. To je zvláště užitečné pro každého, kdo sleduje rovnováhu levé a pravé strany těla nebo se snaží vybudovat určitou část svého těla. Muži mají sklon k hromadění tělesného tuku v horní části těla, zatímco ženy mají tendenci hromadit tělesný tuk v dolní části těla. Kromě toho, čím jste starší, tím je větší tendence ke ztrátě svalů a získání tuku. Je důležité sledovat změny v rozložení tělesného tuku a svalové hmoty.

 

tanita obezita

Jaká jsou rizika obezity a onemocnění?

Obezita je definována jako zvýšení tělesné hmotnosti, podmíněné zvýšeným množstvím tukové tkáně a je přímo spojena s diabetem typu II a hypertenzí, což je rizikový faktor, díky kterému který vzniká spousta dalších onemocnění. špatný spánek, artritida, onemocnění žlučníku, cévní mozkové příhody apod.. Díky pravidelnému sledování procent tělesného tuku můžete být informováni o vašem aktuálním tělesném stavu a přizpůsobit tak, váš tréninkový program. Dalším důležitým faktorem je, že sledování těchto hodnot (tělesný tuk,atd..) je zcela rozhodující pro posouzení léčby a řízení stavu. Tyto informace jsou užitečné i při určování vhodných cvičebních a nutričních programů na individuální bázi.

 

Je měření bezpečné i pro těhotné ženy?tanita těhotenství

Doposud nebyly známa nějaká zdravotní rizika, či obtíže spojená s těhotenstvím a měřením pomocí produktů značky Tanita. Nicméně, jelikož v kategorii těhotenství, ještě nebyl žádný rozsáhlý výzkum, doporučujeme všem těhotným ženám používat váhy Tanita primárně jen k vážení. Dalším důvodem jsou nedostatečně přesné výsledky měření tuku apod., kvůli fyziologickým změnám. K těmto faktům se přikláníme sledovat přesné výsledky tělesného tuku apod., až po porodu.

 

Jaké jsou hodnoty tělesného tuku u dětí?

Optimální rozsah tělesného tuku u dětí mladších 18 let, nebyl všeobecně stanoven. Proto je naším doporučením, pokud máte obavy o zdravotní stav vašeho dítěte, navštívit lékaře. Díky fyziologickým změnám v průběhu dospívání komplikují objektivní stanovené výsledků tělesného tuku.

tanita změna výšky,pohlaví

 


Proč se se hodnoty liší při změně výšky, či pohlaví?

V dnešní době neexistuje absolutně přesné měření tělesného tuku. Metody jako jsou posuvná měřítka, podvodní vážení, BIA, atd., měří tělesný tuk nepřímo. Veškeré určení množství tělesného tuku je založeno na odhadu podle známých měření. Tanita používá proměnné: výšku, váhu a impedanci k určení procenta tělesného tuku. Tyto veličiny se používají ve vzorci a při změně jednotlivých proměnných se výsledek změní také. Pochopitelně se výsledky budou lišit u muže i ženy, kvuli fyziologickým rozdílům je třeba správně zkalibrovat přístroj před použitím. Ženy budou mít nižší výsledek u mužského režimu a muži naopak vyšší výsledek u ženského režimu. Díky výsledkům "ušitým vám na míru" můžete přizpůsobit váš životní styl a trénink a zaznamenávat svoje výsledky a zlepšení.

 

tanita

 

Je Body fat monitoring bezpečný pokud mam zdravotní zařízení, či implantát? 

Funkce Body fat monitoring se určitě nedoporučuje pro osoby s kardiostimulátorem, či jinými elektronickými implantáty. U osob s neelektrickými implantáty, tak samozřejmě lze tuto funkce bez problémů používat. Pokud se jedná o kovové implantáty v těle, mohou mít vliv na výsledky tělesného tuku a % tělesného tuku mírně snížit, ale není nijak nebezpečný a výsledky jsou i e změnou konstantní v čase, To znamená, že i s kovovým implantátem lze analyzátor bez problémů používat.